ПРИЕМ 2017

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

След 7. клас

След 8. клас

Предучилищна

Нашата история

Нашата история

Историята на 93-то училище започва преди 50 години като основно училище, което е открито на 4 юни 1963 г. по нареждане на отдел “Народна просвета” при СГНС. За патрон на училището е избран Лазар Станев. От учебната 1987/1988 г. училището се трансформира в ЕСПУ. През 1992г. с решение на педагогическия колектив, 93-то ЕСПУ “Лазар Станев” е преобразувано в СОУ и приема името на видния наш езиковед – академик Александър Теодоров-Балан.

Ръководство

Евдокия Георгиева Гергова
Евдокия Георгиева Гергова
Директор

Какво казват завършилите нашето училище?

Помолихме вече завършили и реализирали се наши ученици да споделят техните спомени за ученическите си години

Последни новини