Първи клас за учебната 2017/2018 г.

93 СУ “Александър Теодоров – Балан“ започна приема на заявления за записване на първокласници за учебната 2017/2018 година.

КЛАСИРАНЕ

Дни на отворените врати – 6 и 7 април 2017 г.

ВАЖНО!

На 05.09.2017г. / вторник/ от 18,00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от I клас за учебната 2017/2018 година!

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА

Какво предлагаме:

 • Учениците от първи клас са отделени на първия етаж от учениците от среден и горен курс.
 • За всеки клас е осигурено целодневно обучение  (при достатъчен брой желаещи ученици)
 • Разписание на часовете за първи клас:
Задължителна подготовка 08:20 – 12:15
Обяд 12:30 – 13:00
Отдих 13:00 – 14:00
Подготовка по учебните предмети 14:00 – 16:00
Занимания по интереси 16:00 – 17:30

ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост след 17:30 ч. се сформира сборна група от ученици с дежурен учител до 18:00 ч.

1График на дейностите по приема:

СРОК ДЕЙНОСТ
15.03.2017 г. Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.
от 18.04.2017 г.
до 19.05.2017 г. вкл.
Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране.
02.06.2017 г.
17.00 ч.
Обявяване на списъците от I-во класиране.
от 05.06.2017 г.
до 07.06.2017 г. вкл.
Записване на учениците от I-во класиране.
08.06.2017 г.
17.00 ч.
Обявяване на свободните места за II-ро класиране.
от 09.06.2017 г.
до 12.06.2017 г. вкл.
Попълване на сводните места от II-ро класиране.
13.06.2017 г.
17.00 ч.
Обявяване на списъците от II-ро класиране.
от 14.06.2017 г.
до 15.06.2017 г. вкл.
Записване на учениците от II-ро класиране.
16.06.2017 г.
17.00 ч.
Обявяване на свободните места за III-то класиране.
от 19.06.2017 г.
до 14.09.2017 г.
Попълване на свободните места.

Правилата за прием може да изтеглите ТУК

2. Критерии:

Учениците се приемат съгласно система за прием на ученици в общинските училища на територията на столична община. За прием в първи клас за учебната 2017/2018 година, училището няма да прилага допълнителни критерии.

3. Необходими документи:

В  часовете по избираема учебна подготовка  се изучава:

 1. Български език и литература
 2. Математика (Jump Math)
 3. Английски език

В допълнителни часовете  се изучават:

 1. Начална компютърна грамотност
 2. Приложни изкуства

Район на 93. СУ „Александър Теодоров-Балан“

 

ул. Иларион Драгостинов от №42-44 /вкл./ и 52 и 53 /вкл./
ул. Иларион Драгостинов от №41-45 /вкл./
ул. Попова шапкаот№ 54 /без да се вкл./  до ул. Стоил Войвода
ул. Калиманци №77-83 /вкл./
ул. Атанас Узунов 87 /вкл./
ул. Манастирск до №41 /вкл./
ул. Гео Милев до №71 /без да се вкл./
ул. Хемус цялата /вкл бл. 61 и блоковете по нея/
ул. Иван Димитров – Куклата след №11 /без да се вкл./
ул. 592 без №2-2а
ул. Владово №22 до Шипченски Проход
ул. Шипченски проход от №59 до №71/вкл.//вкл./ се и бл. 262а, 262Б и 263/
ул. Лидице №16-18 /вкл./ 23-31/вкл./
ул. Хубавка от № 11 до 15 вкл
ул. Хубавка от №6 до 10 вкл
ул. Николай Коперник от №27 /вкл./
ул. Николай Коперник от №26 /вкл./
ул. Елисавета Багряна от №20 /без да се вкл./
ул. Елисавета Багряна от №11 /вкл./
ул. Проф. Георги Павлов нечетни от№ 23
жк Гео Милев бл. 266а
ул. Хемус от №10 /вкл./ и от 23 /вкл./
жк Гео Милев бл. 266а
ул. Христо Максимов от №19 /вкл./ и от 25 /вкл./
ул. Христо Максимов от №26 /вкл./ и от 42 /вкл./
ул. Симеонов век №26-28 /вкл./
ул. Манастирск от №1а
ул. Едисон от №4 от №5 /вкл./
ул. Калиманци от №49 /вкл./


4. Учители за първи клас

 • Елена Пенкова-Бойчева
 • Жана Стоянова
 • Радка Попиванова
 • Образование: висше – Магистър
 • Базови учители към СУ ”Св. Климент Охридски” специалност „Начална училищна педагогика“

5. Проекти, по които работим

 • Твоят час
 • Училищен плод
 • Училищно мляко
 • Безплатна закуска

6. Извънкласни дейности

 • Информационни технологии
  • Lego We Do
  • Mind Hub
  • IT Step
 • Спорт
  • Лечебна физкултура (ЛФК) с квалифициран преподавател по физическа култура и спорт
  • Шахмат
  • Футбол
  • Таекуон-до
  • Плуване
  • Капоейра
  • Волейбол (след първи клас)
 • Езици 
  • Езикова школа „Престиж“
  • Интернешънъл хаус (International House)

7. Извънучилищна дейност

 • Посещения на театрални постановки, музеи и изложби
 • Участия в спортни състезания и игри.
 • Учебни екскурзии, бяло и зелено училище.
 • Организира се летен отдих на море.

8. Училището разполага с:

 • психолог
 • логопед
 • ресурсен учител

9. Празници

 • Празник на цифрите – преди коледната ваканция
 • Коледно тържество и коледен базар
 • Фестивал на мартеницата
 • Пролетно тържество и великденски базар
 • Празник на буквите –“Ние вече сме грамотни“
 • Годишно утро в първи клас – в края на учебната година