Нашият екип

Педагогически и административен състав на 93.СУ за учебната 2019/2020 година

*
Всеотдайни учители и служители
~
Успешни ученици
*
Текущи ученици
* Данни към месец януари, 2020 г.

Евдокия Гергова

Директор,
учител по История и цивилизация

director@93sou.com
02/ 8720760

Мирослава Стоичкова

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР, УЧЕБНА ДЕЙНОСТ, Начален учител

m.stoichkova@93sou.com
02/8722120

Емануела Атанасова

заместник ДИРЕКТОР
АСД

emi@93sou.com
                                     02/8722120

Александър Чакмаков

Заместник директор, учебна дейност, учител по английски език

a.chakmakov@93sou.com
02/8722120
АДМИНИСТРАЦИЯ​

Татяна Ангелова

Домакин

t.angelova@93sou.com
02/8722120

Анета Георгиева

ЗАТС

ani@93sou.com

02/8722120

Тодорка Георгиева

Счетоводител

dora@93sou.com
02/8722120
ЕКИП ЗА ЛИЧНОСТНА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ

Ралица Гюрова

логопед

r.giurova@93sou.com

Цветана Попова

Ресурсен учител

c.popova@93sou.com

Мая Стоянова

Ресурсен учител

m.stoianova@93sou.com

Надежда Йотова

психолог

n.iotova@93sou.com

С академичната си подготовка и със своя професионализъм преподавателите на 93. СУ са личности с нестандартно мислене и силна гражданска позиция!

Подготвителна група и начален курс​

Емилия Цолова

Начален учител

e.colova@93sou.com

Кирил Николов

Учител по музика

k.nikolov@93sou.com

Елена Пенкова

Старши начален учител

e.penkova@93sou.com

Красимира Алексиева

Старши начален учител

k.aleksieva@93sou.com

Жана Стоянова

Старши начален учител

j.stoianova@93sou.com

Радка Попиванова

Старши учител начален етап

r.popivanova@93sou.com

Диана Ценова

Старши учител, ЦДО

d.cenova@93sou.com

Мариана Коева

Старши учител Подготвителен клас

m.koeva@93sou.com

Рада Бостанджиева

Старши учител ЦДО

r.bostandjieva@93sou.com

Добринка Савова

Начален учител

d.savova@93sou.com

Мария Николова

Старши начален учител

m.nikolova@93sou.com

Матина Бачева

Учител ЦДО

m.bacheva@93sou.com

Валерия Николаева

Учител ЦДО

v.nikolaeova@93sou.com

Зоя Доленска

Учител ЦДО

z.dolenska@93sou.com

Евгения Димитрова

Учител ЦДО

e.dimitrova@93sou.com

Йоана Турлакова

Учител ЦДО

io.turlakova@93sou.com

София Георгиева

Учител ЦДО

s.georgieva@93sou.com

Дарина Бакърджиева

начален учител

d.bakardzhieva@93sou.com

Мария Хекимова

Учител ЦДО

m.hekimova@93sou.com

Среден и горен курс

Антоанета Гетова

Старши учител по физическа култура и спорт

a.getova@93sou.com

Вежен Неделчев

Старши учител по физическа култура и спорт

v.nedelchev@93sou.com

Боряна Гълъбова

Старши учител по история и цивилизация

b.galabova@93sou.com

Боян Бойчев

Старши учител по български език и литература

b.boichev@93sou.com

Веска Йолдова

Старши учител по български език и литература

v.yoldova@93sou.com

Радослава Иванова

Старши учител по руски език

r.ivanova@93sou.com

Мирослава Савова

Старши учител по физика и астрономия

m.savova@93sou.com

Илияна Илиева-Везирска

Старши учител по математика

i.vezirska@93sou.com

Цвета Николова

Старши учител по английски език

c.nikolova@93sou.com

Мария Василева

УЧИТЕЛ, по ФВС

m.vasileva@93sou.com

Ясен Вакашински

Външен лектор

q.vakashinski@93sou.com

Иван Савов

учител, криминология и криминалистика

i.savov@93sou.com

Алек Неделчев

Учител по физическа култура и спорт

a.nedelchev@93sou.com

Румяна Попова

Учител по Химия и опазване на околната среда

r.popova@93sou.com

Ива Станиславова

учител, БЪЛГаРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

i.stanislavova@93sou.com

Дочка Певлева

Учител по Изобразително изкуство и технологиии предприемачество

d.pevleva@93sou.com

Димитър Мустакерски

Учител математика

d.mustakerski@93sou.com

Даниел Христов

старши учител, география и икономика

d.hristov@93sou.com

Ботка Савова

Старши учител информатика

b.savova@93sou.com

Мария Гаврилова

учител, философски цикъл

m.gavrilova@93sou.com

Петя Петрова

Учител английски език

p.petrova@93sou.com

Лилия Химирска

Учител Български език и литература

l.himirska@93sou.com

Надка Филипова

старши учител по биология и ЗО, Химия и ООС

n.filipova@93sou.com
0889366077

Дамяна Георгиева

Учител английски език

d.georgieva@93sou.com

Лилия Химирска

Учител Български език и литература

l.himirska@93sou.com

Милорад Йорданов

учител по конституционно право

m.yordanov@93sou.com

Ивайло Константинов

Учител

i.konstantinov@93sou.com

Моника Вълчева

Учител Български език и литература

m.valcheva@93sou.com

Медицински персонал

Юлия Атанасова

Медицинска сестра

Последна промяна 05.10.2020 г.