Клуб „Млади еколози“ по проект „Твоят час“

През месец май учениците от клуб „Млади еколози“, IV“а“ клас, по проект „Твоят час“, посетиха Природонаучния музей. С голям интерес разгледаха експонатите на най-различни видове животни и научиха нови факти за флората и фауната в България.