Училищното настоятелство на 93 СУ “Александър Теодоров – Балан” е
създадено като независима, доброволна и самоуправляваща се организация
(ЮЛНЦ) на родители, учители и общественици, за да подпомага развитието и
материалното осигуряване на учебното заведение.
Участието в сдружението е доброволно.

УСТАВ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО СВАЛЯНЕ

Д О К Л А Д за периода май 2017 – февруари 2018 година СВАЛЯНЕ

 

ЗА ВРЪЗКА С УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО: un@93sou.com

Съвет на настоятелите
Състав:

Владимира Боянова Луканова

Председател

Завършила съм висшето си образование в УАСГ – София със степен магистър. От 12 години ръководя собствена фирма в областта на инвестиционното проектиране. Като дъщеря на учители не мога да гледам безучастно неравната битка за оцеляване, която водят училищата в България. Участвала съм във всички проекти и инициативи, засягащи училището през последните 4 години. Смятам, че чрез настоятелството ще мога да помогна да се осъществят идеите на всички, които не са безпристрастни към съдбата на 93-то СУ.

 

 

Миглена Петкова Славова

Зам. Председател

Аз съм асистент във ВТУ „Тодор Каблешков“, преподавател по химия и екология. Работя и в Института по електрохимия и енергийни системи – БАН. Завършила съм в СУ степен магистър. Предстои ми защита на докторантура. Член съм на училищното настоятелство, защото за мен е важно да познавам средата, в която детето ми израства като личност и да помогна, с каквото мога за подобряването й.

 

 

Нора Зиновиева Пешева-Узунова

 

Работя във фирма за внос на пишещи средства и канцеларски материали. Завършила съм колеж към Техническия университет. От първи до седми клас съм учила в 93-то училище, което по това време беше едно от най-добрите училища в София. Сега моята цел е да върнем славата му и нашите деца да се чувстват комфортно учейки в него.

 

Последна промяна 20.09.2018 г.