Пети клас

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

НА 93 СУ „Александър Теодоров -Балан“ 

за

V клас – 2 паралелки с брой места по наредбата;

  • V „а“ общообразователна паралелка с изучаване на избираеми учебни часове Български език и литература и Руски език
  • V „б“ общообразователна паралелка с изучаване на избираеми учебни часове Информационни технологии и Математика

* Броят и  местата в паралелките  може да се променя от директора в следващите класове в съответствие с реално записаните ученици.