След завършен 7. клас

 

 

     Единственото училище в България, с одобрени учебни планове и преподаватели от Академията на МВР и Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

1. Профил „Обществени науки” с преподаване на криминология и криминалистика КОД 0932

Учебният план е съгласуван с Академията на МВР, която осигурява преподаватели по съответните предмети.

 

Начин на балообразуване:

 1. Резултати от НВО:
 • Оценка по БЕЛ х 3;
 • Оценка по математика х1;

2.Предмети от свидетелството за основно образование:

 • Информационни технологии;
 • История и цивилизация;

2. Профил „Обществени науки” с преподаване на  „Репортерство и медии” КОД 0931

  Учебният план е съгласуван със СУ „Св. Климент Охридски”, от където са осигурени преподаватели по съответните предмети.

Начин на балообразуване

 1. Резултати от НВО:
 • Оценка по БЕЛ х 3;
 • Оценка по математика х1;

2.Предмети от свидетелството за основно образование:

  • Български език и литература;
 • Информационни технологии;

Училището участва в редица европейски проекти и конкурси, организират се  постоянни изложби от учениците  по различни общообразователни предмети.

Учениците имат възможност да изявяват своя талант и заложби в различни сфери.

Училището  разполага с:

 • два компютърни кабинета с високоскоростен интернет.
 • кабинет и работилница по домашен бит и техника.
 • физкултурен салон и спортни площадки.
 • зала за тенис и фитнес оборудване.
 • училищен стол.
 • бюфет, в който закуските на децата се приготвят на място и са съобразени с нормите и изискванията за здравословно хранене в детска възраст.
 • 24-часово вътрешно и външно видео наблюдение
 • лекарски кабинет и медицинско обслужване.
 • библиотека с богат библиотечен фонд.

Мисията на педагогическия колектив на училището е да подготвя силни, успешни и съзидателни личности, да им вдъхва сила, с която те да стигнат звездите.

Визията ни е синтезирана в мистълта на Плутарх: «Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде   запален».

    Нашите цели са повишаване качеството на   образование в училище чрез подобряване на   дисциплината и фокусиране   вниманието на учениците върху   ангажиращи дейности.  

Училището разполага с: 

Екип висококвалифицирани спецалисти за подкрепа

 • психолог;
 • логопед;
 • ресурсен учител.