Първи клас 2019

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020

НА 93 СУ „Александър Теодоров -Балан“ , както следва:

 

 1. І клас – 3 паралелки с брой места във всяка по 22 – общо 66 ученици (при необходимост броят на учениците може да бъде завишен с двама ученици в паралелка (съгласно чл.61, ал.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г. ) Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.), или :
 • І „а“ клас общообразователна паралелка – 22 ученици
 • І „б“ клас общообразователна, паралелка– 22 ученици                
 • І „в“ клас общообразователна паралелка – 22 ученици                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 1. Целодневно обучение се осигурява за всяка паралелка при достатъчен брой желаещи.

 

Какво предлагаме:

 • Учениците от първи клас са отделени на първия етаж от учениците от среден и горен курс.
 • За всеки клас е осигурено целодневно обучение  (при достатъчен брой желаещи ученици)
 • Разписание на часовете за първи клас:
Задължителна подготовка 08:00 – 12:00
Обяд 12:00 – 13:00
Отдих 13:00 – 14:00
Подготовка по учебните предмети 14:00 – 16:00
Занимания по интереси 16:00 – 17:30

ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост след 17:30 ч. се сформира сборна група от ученици с дежурен учител до 18:00 ч.

1График на дейностите по приема:

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

от 15.04.2019г  до 15.05.2019 вкл. от 8.30ч до 17.00 часа – Подаване на заявления  от родителите за прием на ученици в първи клас 

03.06.2019 г., 17:00 часа – Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

от 04.06.2019 г. до 06.06.2019 вкл. до 17 часа – Записване на учениците, приети на  първо класиране.

06.06.2019 г, 18.00 часа – Обявяване на незаетите места за второ класиране.

от 07.06.2019 г. до 10.06.2019 вкл. до 12.00 часа – Подаване на заявления за участие във второ класиране

10.06.2019г, 18:00 часа – Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

от 11.06.2019г. до 12.06.2019 г. вкл. до 17 часа – Записване на учениците, приети на  второ класиране.

12.06.2019 г., 18:00 часа – Обявяване на незаетите места за трето класиране.

от 13.06.2019г  до 14.06.2019г вкл. до 12.00 часа – Подаване  на заявления за участие в трето класиране

14.06.2019г – в 18.00 часа – Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.

18.06.2019г – до 17.00 часа – Записване на учениците, приети на трето класиране

20.06.2019г  – Обявяване на свободните места след трето класиране.

от 21.06.2019г до 13.09.2019г вкл. – Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и РУО София-град

2. Критерии:

Учениците се приемат съгласно система за прием на ученици в общинските училища на територията на столична община. За прием в първи клас за учебната 2019/2020 година, училището няма да прилага допълнителни критерии.

3. Необходими документи:

 • Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение №16 към чл.24, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
 • Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение №17 към чл.25, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

В  часовете по избираема учебна подготовка  се изучава:

 1. Български език и литература
 2. Математика
 3. Английски език

Район на 93. СУ „Александър Теодоров-Балан“

 


ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН 

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА 93 СУ

 

 

 

бул. „Шипченски проход“: № 59 вх. А; № 59 вх. Б; № 59 вх. В; № 61 вх. А;

 

№ 61 вх. Б; № 61 вх. В; № 63; № 65; № 67; № 67; № 69; № 69А; № 69А;

 

ж.к. „Гео Милев“: бл. 255 вх. А; бл. 255 вх. Б; бл. 255 вх. В; бл. 255 вх. Г; бл.

 

255 вх. Д;

 

ж.к. „Христо Смирненски”: № 71; бл. 62 вх. A; бл. 62 вх. Б; бл. 63 вх. А; бл.

 

63 вх. Б; бл. 47, вх. А; бл. 47, вх. Б; бл. 47, вх. В; бл. 47, вх. Г; бл. 47, вх. Д;

 

бл. 47, вх. Е; бл. 47А;

 

п.к. 1111, гр. София, ж.к. „Гео Милев“: бл. 3, вх. А; бл. 3, вх. Б; бл. 3, вх. В;

 

ул. „Андрей Николов“: № 10 вх. А; № 13; № 14; № 15; № 16; № 17; № 17А;

 

№ 18; № 19; № 2 вх. Д; № 20; № 21; № 21А; № 22; № 23; № 25; № 26; №

93 СУ Ал.

Теодоров-Балан

26А; № 4 вх. Г; № 6 вх. В; № 8 вх. Б; ул. „Атанас Узунов“: № 87;

ул. „Благородна“: № 1 вх. А; № 1 вх. Б; № 10; № 12; № 2; № 7; № 8; № 9;

 

ул. „Българка“:№ 5;

 

ул. „Венера“: № 1 вх. А; № 1 вх. Б; № 3; № 4; № 5; № 6; № 8;

 

ул. „Ген. Сан Мартин“: № 1 вх. А; № 1 вх. Б; № 1 вх. В; № 2 вх. А; № 2 вх.

 

Б; № 6; № 7 вх. А; № 7 вх. Б; № 8 вх. А; № 8 вх. Б; № 8 вх. В;

 

ул. „Гео Милев“: № 18 вх. А; № 18 вх. Б; № 20 вх. А; № 20 вх. Б; № 20 вх. В;

 

№ 22 вх. А; № 22 вх. Б; № 23; № 24 вх. А; № 24 вх. Б; № 25; № 26 вх. А; №

 

26 вх. Б; № 27; № 28 вх. А; № 28 вх. Б; № 29 вх. А; № 29 вх. Б; № 30 вх. А;

 

№ 30 вх. Б; № 31 вх. А; № 31 вх. Б; № 32; № 33 вх. А; № 33 вх. Б; № 34; №

 

35 вх. А; № 35 вх. Б; № 36; № 37 вх. А; № 37 вх. Б; № 37А; № 38; № 39; №

 

40 вх. А; № 40 вх. Б; № 40 вх. В; № 40 вх. Г; № 41; № 42 вх. А; № 42 вх. Б;

 

 

№ 42 вх. В; № 42 вх. Г; № 43; № 44; № 45; № 47; № 47А; № 49 вх. А; № 49

вх. Б; № 49 вх. В; № 49А; № 51; № 53; № 55; № 57; № 59; № 61; № 63; № 65;

№ 67; № 69; № 112, вх. А; № 112, вх. Б; № 112А; № 114; № 116, вх. А; № 116, вх. Б; № 116А, вх. А; № 116А, вх. Б; № 116Б, вх. А; № 116Б, вх. Б; №

116Б, вх. В; № 116Б, вх. Г; № 116Б, вх. Д;

ул. „Горазд“: № 15; № 15А; № 16; № 16; № 16А; № 17; № 17А; № 18

ул. „Едисон“: № 10; № 11; № 12; № 12А; № 13; № 14 вх. А; № 14 вх. Б; № 15 вх. А; № 15 вх. Б; № 15 вх. В; № 16; № 17 вх. А; № 17 вх. Б; № 18; № 21; № 22; № 23; № 24; № 26; № 26А; № 27; № 28; № 29; № 30; № 31; № 32; № 33;

№ 33А; № 34; № 35; № 36; № 37; № 38 вх. А; № 38 вх. Б; № 39; № 4; № 41;

№ 43; № 44; № 46; № 46А; № 47 вх. А; № 47 вх. Б; № 48; № 5; № 50; № 6; №

7; № 8; № 8А; № 9;

ул. „Елисавета Багряна“: № 11; № 17; № 24;

ул. „Иларион Драгостинов“: № 41; № 43; № 44; № 45; № 46; № 47; № 48; №

49; № 50; № 52; № 53;

ул. „Иван Димитров-Куклата“: № 4; бл. 53; бл. 54

ул. „Калиманци“: № 49 вх. А; № 49 вх. Б; № 55; № 57; № 59; № 61; № 63; №

65; № 67; № 69; № 71; № 71А; № 73; № 77; № 79; № 81; № 83;

ул. „Калина Малина“: № 10; № 11; № 12; № 13; № 15; № 17; № 22; № 24; №

3; № 5; № 6; № 7; № 8; № 9;

ул. „Климент Денчев“: № 11; № 3; № 5; № 7; № 7А; № 9;

ул. Коста Лулчев: № 25; № 27; № 31 вх. А; № 31 вх. Б; № 31 вх. В; № 52; № 58; № 58А; № 58Б; № 60, вх. А; № 60, вх. Б; № 60, вх. В; № 60, вх. Г; № 60,

вх. Д; № 60, вх. Е;

ул. „Л. В. Бетховен“: № 12; № 2 вх. А; № 2 вх. Б; № 6 вх. А; № 6 вх. Б; № 6 вх. В;

ул. „Лидице“: № 16; № 16 вх. А; № 16 вх. Б; № 16 вх. В; № 18 вх. А; № 18 вх. Б; № 20 вх. А; № 20 вх. Б; № 22 вх. А; № 22 вх. Б; № 22 вх. В; № 22 вх. Г; № 23; № 25; № 27; № 47; № 45; № 31; № 29;

ул. „Манастирска“: № 10; № 11; № 12; № 13; № 13Б; № 14; № 15; № 16 вх. А; № 16 вх. Б; № 17; № 19 вх. А; № 19 вх. Б; № 20А; №21;

№21А; №22; № 23; № 25; № 25А; № 26; № 28; № 28А; № 29; № 2А; № 30; № 31; № 33; № 35; № 38; № 4; № 40; № 40 вх. Б; № 41 вх. А; № 41 вх. Б;

№ 41 вх. В; № 42 вх. А; № 42 вх. Б; № 42 вх. В; № 5 вх. А; № 5 вх. Б; № 50;

№ 52 вх. А; № 52 вх. Б; № 54; № 56; № 56А; № 58; № 58А; № 6; № 7 вх. А;

№ 7 вх. Б; № 8; № 8А, вх. А; № 8А, вх. Б; № 9; ул. „Никола Тесла“: № 3; № 5;

ул. „Николай Коперник“: № 26; № 27; № 28; № 32; № 36; № 40; № 44; №48;

ул. „Попова шапка“: № 35; № 35А; № 37; № 37А; № 39; № 41; № 43; № 45;

№ 47; № 49; № 49А; № 51; № 53; № 56; № 58; № 60; № 60А; № 62; № 64; №

66; № 68; № 70А; № 72; № 74;

ул. „Постоянство“: № 12 вх. Е; № 14 вх. Д; № 16 вх. Г; № 18 вх. В; № 20 вх. Б; № 22 вх. А; № 65 вх. А; № 65 вх. Б; № 66 вх. А; № 66 вх. Б; № 67А; № 67Б, вх. А; № 67Б, вх. Б; № 68 вх. А; № 68 вх. Б; № 69;

ул. „Проф. Георги Павлов“: № 23 вх. А; № 23 вх. Б; № 23 вх. В; № 29 вх. А;

№ 29 вх. Б; № 35; № 37; № 39; № 41; № 43; № 45;

ул. „Разлъка“: № 1; № 10 вх. А; № 10 вх. Б; № 12 вх. А; № 12 вх. Б; № 3; № 5; № 6 вх. А; № 6 вх. Б; № 8;

 

 

ул. „Светлоструй“: № 10; № 10 вх. А; № 10 вх. Б; № 10 вх. В; № 11; № 13 вх.

А; № 13 вх. Б; № 15 вх. А; № 15 вх. Б; № 17 вх. А; № 17 вх. Б; № 18; № 19

вх. А; № 19 вх. Б; № 20; № 8 вх. А; № 8 вх. Б; № 8 вх. В;

ул. „Симеонов век“: № 22; № 24; № 26; № 28; № 4, вх. А; № 4, вх. Б; № 4,

вх. В; № 4, вх. Г; № 4, вх. Д; № 10; № 12; № 14; № 6; № 8; бл. 42, вх. А; бл.

42, вх. Б; № 20; № 1; № 10, вх. Б; № 11; № 12, вх. А; № 14; № 15; № 16; № 3;

№ 5; № 7; № 8; № 8А; № 9;

ул. „Хемус“: № 10; № 12, вх. А; № 12, вх. Б; № 14; № 16, вх. А; № 16, вх. Б;

№ 18; № 23, вх. А; № 23, вх. Б; № 24; № 24А, вх. А; № 24А, вх. Б; № 25; №

26; № 27; № 28, вх. А; № 28, вх. Б; № 28, вх. В; № 29, вх. А; № 29, вх. Б; №

31; № 33, вх. А; № 33, вх. Б; № 33, вх. В; № 35; № 37, вх. А; № 37, вх. Б; №

37, вх. В; № 39; № 41; № 43; № 45; № 50; № 51, вх. А; № 51, вх. Б; № 51, вх.

В; № 51, вх. Г; № 52; № 52А; № 53; № 54; № 55, вх. А; № 55, вх. Б; № 56; №

57, вх. А; № 57, вх. Б; № 57, вх. В; № 59, вх. А; № 59, вх. Б; № 59, вх. В; №

60; № 62, вх. А; № 62, вх. Б; № 62, вх. В; № 68; № 68А; № 70; № 72; № 74,

вх. А; № 74, вх. Б; бл. 61, вх. А; бл. 61, вх. Б;

ул. „Христо Максимов“: № 19; № 21; № 23; № 23А; № 25; № 25А; № 26; №

27; № 28; № 29; № 30; № 31; № 32; № 34; № 35, вх. А; № 35, вх. Б; № 35, вх.

В; № 36; № 38; № 39; № 40; № 41; № 42; № 43; № 43А; № 44, вх. А; № 44,

вх. Б; № 44, вх. В; № 44, вх. Г; № 45; № 45А; № 49, вх. А; № 49, вх. Б; № 51;

№ 51А; № 53; № 53А; № 55, вх. А; № 55, вх. Б; № 56, вх. А; № 56, вх. Б; №

56, вх. В; № 56, вх. Г; № 56, вх. Д; № 61; № 61А; № 63; № 63А; № 64; № 65;

№ 65А; № 66, вх. А; № 66, вх. Б; № 67; № 68; № 69; № 70, вх. А; № 70, вх. Б;

№ 70, вх. В № 71; № 72; № 73; № 74; № 74А; № 76; № 76А; № 78; № 82; №

84; № 86; № 86А;

ул. „Хубавка“ № 10; № 11; № 13; № 15; № 6; № 8; № 9);

ул. Чар № 2

ул. „Стефан Киров“ № 10, № 12, № 14, № 6, № 8 и бл. 42 (вх. А и вх. Б)

 ул. „Трудолюбие“ № 1, № 10 вх. Б, № 11, № 12 вх. А, № 14, № 15, № 16, № 3, № 5, № 7, № 8, № 8А, № 9

 

 

4. Учители за първи клас

 • Емилия Цолова
 • Радка Попиванова
 • Образование: висше – Магистър
 • Базови учители към СУ ”Св. Климент Охридски” специалност „Начална училищна педагогика“

5. Проекти, по които работим

 • Училищен плод
 • Училищно мляко
 • Безплатна закуска

6. Извънкласни дейности

 • Състезателна математика 
 • Спорт
  • Лечебна физкултура (ЛФК) с квалифициран преподавател по физическа култура и спорт
  • Футбол
  • Таекуон-до
  • Плуване
  • Волейбол (след първи клас)
  •  Народни танци
 • Езици 
  • Езикова школа „Престиж“
  • Интернешънъл хаус (International House)

7. Извънучилищна дейност

 • Посещения на театрални постановки, музеи и изложби
 • Участия в спортни състезания и игри.
 • Учебни екскурзии, бяло и зелено училище.
 • Организира се летен отдих на море.

8. Училището разполага с:

 • психолог
 • логопед
 • ресурсен учител

9. Празници

 • Празник на цифрите – преди коледната ваканция
 • Коледно тържество и коледен базар
 • Фестивал на мартеницата
 • Пролетно тържество и великденски базар
 • Празник на буквите –“Ние вече сме грамотни“
 • Годишно утро в първи клас – в края на учебната година