Клуб „Краснопис и стенография“ по проект „Твоят час“

Учениците от клуб „Краснопис и стенография“ по проект „Твоят час“ започнаха своята работа. Децата с интерес научават нови неща за стенографските знаци, пишат старателно и се стремят да запомнят показаното от ръководителката си г-жа Попиванова.

На 27.06.2017 година завърши своята дейност Клуб „Млади стенографи“ с ръководител Радка Попиванова. Учениците с голям интерес и старание изучиха знаците в тази нова за тях система за писане – стенографията, написаха с тях много нови думи, изречения, поговорки. Направиха табло на своя клуб. Благодарим на всички за положения труд! През следващата учебна го дина ще продължим!