БЮДЖЕТИ И ОТЧЕТИ

93. СУ "АЛЕКСАНДЪР ТЕОДОРОВ -БАЛАН"

  • 2019

Отчет шестмесечие 

  • 2018

Отчет шестмесечие 1 2 3 4 тримесечие

Отчет тримесечие: 1 2 3 4 5 6

отчет за 2017год.

  • 2017

ОТЧЕТ

ОТЧЕТ дейност 322,318 и 389

ОТЧЕТ „Твоят час“

  • 2016

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА- ПРИХОДИ И РАЗХОДИ- ПОСЛЕДНО ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2016 ГОД.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА – ПРИХОДИ- МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 ГОД.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА – ПРИХОДИ – МЕСЕЦ ЮНИ 2016 ГОД.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА – РАЗХОДИ – МЕСЕЦ ЮНИ 2016 ГОД.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА – РАЗХОД 3322

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА – РАЗХОД 3318

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ – 01.01.2016 год. до 31.03.2016 год.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ – 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ – 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г.

93СОУ – дейност 322 – 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г.

93СОУ – дейност 318 – 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г.

93СОУ – проект Успех – 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ – 01.01.2015 год. до 31.03.2015 год.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ – 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

93СОУ – дейност 322 – 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

93СОУ – дейност 318 – 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

93СОУ – проект Успех – 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОТ 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г.

93СОУ – дейност  322  – 01.012014 г. до 30.09.2014 г.

93СОУ – дейност  318  – 01.012014 г. до 30.09.2014 г.

93СОУ – проект Успех  – 01.012014 г. до 30.09.2014 г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  и ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ – 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.

93СОУ – дейност 322 – 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.

93СОУ – дейност 318 – 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.

93СОУ – дейност Успех- 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  и ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ – 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.

93СОУ – дейност 322 – 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.

93СОУ – дейност 318 – 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.

93СОУ – дейност Успех- 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  и ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ – 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

93СОУ – дейност 322 – 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

93СОУ – дейност 318 – 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

93СОУ – дейност Успех- 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  и ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ01.01.2013 г. до 30.09.2013 г.

93СОУ – дейност 322 – 01.01.2013 г. до 30.09.2013 г.

93СОУ – дейност 318 – 01.01.2013 г. до 30.09.2013 г.

93СОУ – дейност Успех- 01.01.2013 г. до 30.09.2013 г.