Кабинети и класни стаи

Списък – кабинети

 Етаж, кабинет Предназначение Преподавател
1 ЕТАЖ    
1 етаж Класна стая- ПГ Мариана Коева
1 етаж Класна стая – ПГ Диана Ценова
1 етаж, 1 стая Класна стая Красимира Алексиева
1 етаж, 2 стая Класна стая Мария Николова
1 етаж, 3 стая Класна стая Елена Бойчева
1 етаж, 4 стая Класна стая Антоанета Тасева
1 етаж, 5 стая Класна стая – 4 клас Жана Стоянова
2 ЕТАЖ
2 етаж, 2 стая Биология и ЗО, Химия и ООС Надка Филипова
2 етаж, 3 стая Физика и астрономия, Математика Мирослава Савова
2 етаж, 4 стая Български език и литература, Руски език Боян Бойчев
2 етаж, 5 стая Български език и литература, Веска Йолдова
2 етаж, 6 стая Класна стая – 2 клас Малина Петкова
3 ЕТАЖ
3 етаж Информатика, Информационни технологии Мариана Петрова
3 етаж, 1 стая Български език и литература Галя Иванова
3 етаж, 2 стая История и цивилизация Боряна Гълъбова
3 етаж, 3 стая География и икономика Димитринка Танева
3 етаж, 4 стая Икономически науки Рада Бостанджиева
3 етаж, 5 стая Английски език Цвета Николова/ Тодорка Дундарова
3 етаж, 6 стая Музика/ Философия Кирил Василев/ Красимира Алексиева