КЛАСНО РЪКОВОДСТВО НАЧАЛЕН ЕТАП

2020 – 2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Клас

Каб №

Класен ръководител

Възпитател ЦДО

ПК а

1

МАРИЯНА КОЕВА

I а

201

ДОБРИНКА САВОВА

ЙОАННА ТУРЛАКОВА

I б

103

МАРИЯ НИКОЛОВА

МАРИЯ ПЕТРОВА

II a

104

ЕМИЛИЯ ЦОЛОВА

ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА

II б

206

РАДКА ПОПИВАНОВА

ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВА

III а

101

КРАСИМИРА АЛЕКСИЕВА

ЗОЯ ДОЛЕНСКА

III б

204

МИРОСЛАВА СТОИЧКОВА

МАТИНА БАЧЕВА

III в

205

ДАРИНА БАКЪРДЖИЕВА

СОФИЯ ГЕОРГИЕВА

IV а

102

ЕЛЕНА ПЕНКОВА

ДИАНА ЦЕНОВА

IV б

105

ЖАНА СТОЯНОВА

РАДА БОСТАНДЖИЕВА

КЛАСНО РЪКОВОДСТВО ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

2020 – 2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

Клас

Каб №

Класен ръководител

 V a

301

МИРОСЛАВА САВОВА

VI А

203

ДОЧКА ПАВЛЕВА

VI Б

302

КИРИЛ НИКОЛОВ

VII А

музика

ДАНИЕЛ ХРИСТОВ

 

VIII a

305

БОЯН БОЙЧЕВ

VIII б

306

МАРГАРИТА ГАВРИЛОВА

 

Клас

Каб №

Класен ръководител

IX a

ЗАЛА

СИМЕОН СИМЕОНОВ

IX б

306

ЦВЕТА НИКОЛОВА

X а

305

ПЕТЯ ПЕТРОВА

X б

301

АНТОАНЕТА ГЕТОВА

 

XI a

202

НАДКА ФИЛИПОВА

XI б

302

БОРЯНА ГЪЛЪБОВА

XII a

203

ИЛИЯНА ВЕЗИРСКА