Разписание на часовете

Разписание на учебните часове за учебната 2019/2020 година.

I-II клас  Продължителност на часовете 35 мин.

Час Начало  Край Междучасие
1. 08:30 09:05 20 мин
2. 09:25 10:00 10 мин
3. 10:10 10:45 5 мин
4. 10:50 11:25 5 мин
5. 11:30 12:05 5 мин
6. 12:10 12:45

III- IV клас Продължителност на часовете 40 минути.

Час Начало  Край Междучасие
1. 08:20 09:00 20 мин
2. 09:20 10:00 10 мин
3. 10:10 10:50 5 мин
4. 10:55 11:35 5 мин
5. 11:40 12:20 5 мин
6. 12:25 13:05

V-XII клас Продължителност на часовете 40 минути.

Първа смяна

Час Начало  Край Междучасие
1. 07:30 08:10 10 мин
2. 08:20 09:00 10 мин
3. 09:10 09:50 20 мин
4. 10:10 10:50 5 мин
5. 10:55 11:35 5 мин
6. 11:40 12:20 5 мин
7. 12:25 13:05

Втора смяна

Час Начало  Край Междучасие
1. 13:30 14:10 10 мин
2. 14:20 15:00 10 мин
3. 15:10 15:50 20 мин
4. 16:10 16:50 5 мин
5. 16:55 17:35 5 мин
6. 17:40 18:20 5 мин
7. 18:25 19:05