Седмичен разпис

СЕДМИЧЕН РАЗПИС

Програма за периода на обучение в електронна среда, в сила от 30.03.20г.

Програма за периода на обучение в електронна среда, в сила от 16.03.20г. до 27.03.20г.

2019/2020 учебна година ВТОРИ СРОК

Последна промяна 22.03.2020 г.