Свободно работно място за длъжностБрой свободни работни места за длъжносттаКраен срок за подаване на документи
учител по РЕ0,530.07.2020 г.
учител по ФВС0,530.07.2020 г.
учител по Философия130.07.2020 г.
учител по Химия и ООС0,530.07.2020 г.
учител ЦДО330.07.2020 г.
учител по БЕЛ230.07.2020 г.
Учител по БЕЛ 11.09.2020 г.
Хигиенист11.09.2020 г.
зам.директор по УД108.09.2020 г.