Откриване на учебната година и родителски срещи

Откриването на новата учебна 2020/2021 година ще се състои на 15.09.2020 г. /вторник/ от 10:00 часа в двора на училището за учениците от Подготвителен клас, първи клас, пети клас, осми клас и дванадесети клас! Всички останали ученици трябва да се явят по определения график за получаване на учебници.   На 16.09.2020 г. /сряда/ ще се проведат родителски срещи за следните […]