С международна среща се постави началото на проект UNEX T-YOU

На 2-ри и 3-ти декември 2019г. 93 СУ „Александър Теодоров-Балан” беше домакин на първата международна среща по проект UNEX T-YOU,  финансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” –  дейност „Стратегически партньорства“, проекти „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“ Партньори по проекта са организации от четири държави- България, Испания, Дания и […]