Екотуризъм – наблюдение на птици в Южния парк

На 14 февруари група ученици от 12 а клас в часовете по Екотуризъм, заедно с г-жа Рада Бостанджиева посетиха Южния парк, който е най-близкия маршрут за наблюдение на птици.Тук се срещат около 65 вида птици, от които 29 са защитени със Закона за биологичното разнообразие и 2 вида са вписани в Червената книга на България. [print_gllr id=2878]