Родителска среща за първи клас 2018/2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Уважаеми родители на бъдещите ни първокласници,  уведомяваме Ви, че на 26.06.2018г. / вторник/ от 18,00 часа ще се проведе родителска среща. Разпределението на децата по класове ще бъде обявено в деня  на родителската срещата!