Програма за периода на обучение в електронна среда, в сила от 30.03.20г.