ОБЯВЛЕНИЕ за набиране предложения за доставка по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“