Първи клас 2018

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

НА 93 СУ „Александър Теодоров -Балан“ , както следва:

 

 1. І клас – 3 паралелки с брой места във всяка по 22 – общо 66 ученици (при необходимост броят на учениците може да бъде завишен с двама ученици в паралелка (съгласно чл.61, ал.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г. ) Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.), или :
 • І „а“ клас общообразователна паралелка – 22 ученици
 • І „б“ клас общообразователна, паралелка– 22 ученици                
 • І „в“ клас общообразователна паралелка – 22 ученици                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 1. Целодневно обучение се осигурява за всяка паралелка при достатъчен брой желаещи.

 

ВАЖНО!

Предстои да се установи реда по приемане на ученици за учебната 2019/2020 година!

Какво предлагаме:

 • Учениците от първи клас са отделени на първия етаж от учениците от среден и горен курс.
 • За всеки клас е осигурено целодневно обучение  (при достатъчен брой желаещи ученици)
 • Разписание на часовете за първи клас:
Задължителна подготовка 08:00 – 12:00
Обяд 12:00 – 13:00
Отдих 13:00 – 14:00
Подготовка по учебните предмети 14:00 – 16:00
Занимания по интереси 16:00 – 17:30

ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост след 17:30 ч. се сформира сборна група от ученици с дежурен учител до 18:00 ч.

1График на дейностите по приема:

Предстои.

2. Критерии:

Учениците се приемат съгласно система за прием на ученици в общинските училища на територията на столична община. За прием в първи клас за учебната 2018/2019 година, училището няма да прилага допълнителни критерии.

3. Необходими документи:

 • Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение №16 към чл.24, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
 • Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение №17 към чл.25, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

 

В  часовете по избираема учебна подготовка  се изучава:

 1. Български език и литература
 2. Математика
 3. Английски език

В допълнителни часовете  се изучават:

 1. Начална компютърна грамотност
 2. Приложни изкуства

Район на 93. СУ „Александър Теодоров-Балан“

93 СУ Ал. Теодоров-Балан бул. Шипченски проход: № 59 вх. А; № 59 вх. Б; № 59 вх. В; № 61 вх. А; № 61 вх. Б; № 61 вх. В; № 63; № 65; № 67; № 67; № 69; № 69А; № 69А;

ж.к. Гео Милев: бл. 255 вх. А; бл. 255 вх. Б; бл. 255 вх. В; бл. 255 вх. Г; бл. 255 вх. Д;

ж.к. Христо Смирненски : № 71; бл. 62 вх. A; бл. 62 вх. Б; бл. 63 вх. А; бл. 63 вх. Б; бл. 47, вх. А;  бл. 47, вх. Б;  бл. 47, вх. В;  бл. 47, вх. Г;  бл. 47, вх. Д;  бл. 47, вх. Е;  бл. 47А;

п.к. 1111, гр. София, ж.к. Гео Милев: бл. 3, вх. А;  бл. 3, вх. Б;  бл. 3, вх. В;

ул. Андрей Николов: № 10 вх. А; № 13; № 14; № 15; № 16; № 17; № 17А; № 18; № 19; № 2 вх. Д; № 20; № 21; № 21А; № 22; № 23; № 25; № 26; № 26А; № 4 вх. Г; № 6 вх. В; № 8 вх. Б;

ул. Атанас Узунов: № 87;

ул. Благородна: № 1 вх. А; № 1 вх. Б; № 10; № 12; № 2; № 7; № 8; № 9;

ул. Българка:№ 5;

ул. Венера: № 1 вх. А; № 1 вх. Б; № 3; № 4; № 5; № 6; № 8;

ул. Ген. Сан Мартин: № 1 вх. А; № 1 вх. Б; № 1 вх. В; № 2 вх. А; № 2 вх. Б; № 6; № 7 вх. А; № 7 вх. Б; № 8 вх. А; № 8 вх. Б; № 8 вх. В;

ул. Гео Милев: № 18 вх. А; № 18 вх. Б; № 20 вх. А; № 20 вх. Б; № 20 вх. В; № 22 вх. А; № 22 вх. Б; № 23; № 24 вх. А; № 24 вх. Б; № 25; № 26 вх. А; № 26 вх. Б; № 27; № 28 вх. А; № 28 вх. Б; № 29 вх. А; № 29 вх. Б; № 30 вх. А; № 30 вх. Б; № 31 вх. А; № 31 вх. Б; № 32; № 33 вх. А; № 33 вх. Б; № 34; № 35 вх. А; № 35 вх. Б; № 36; № 37 вх. А; № 37 вх. Б; № 37А; № 38; № 39; № 40 вх. А; № 40 вх. Б; № 40 вх. В; № 40 вх. Г; № 41; № 42 вх. А; № 42 вх. Б; № 42 вх. В; № 42 вх. Г; № 43; № 44; № 45; № 47; № 47А; № 49 вх. А; № 49 вх. Б; № 49 вх. В; № 49А; № 51; № 53; № 55; № 57; № 59; № 61; № 63; № 65; № 67; № 69; № 112, вх. А;  № 112, вх. Б;  № 112А;  № 114; № 116, вх. А;  № 116, вх. Б;  № 116А, вх. А;  № 116А, вх. Б;  № 116Б, вх. А; № 116Б, вх. Б; № 116Б, вх. В; № 116Б, вх. Г; № 116Б, вх. Д;

ул. Горазд: № 15; № 15А; № 16; № 16; № 16А; № 17; № 17А; № 18

ул. Едисон: № 10; № 11; № 12; № 12А; № 13; № 14 вх. А; № 14 вх. Б; № 15 вх. А; № 15 вх. Б; № 15 вх. В; № 16; № 17 вх. А; № 17 вх. Б; № 18; № 21; № 22; № 23; № 24; № 26; № 26А; № 27; № 28; № 29; № 30; № 31; № 32; № 33; № 33А; № 34; № 35; № 36; № 37; № 38 вх. А; № 38 вх. Б; № 39; № 4; № 41; № 43; № 44; № 46; № 46А; № 47 вх. А; № 47 вх. Б; № 48; № 5; № 50; № 6; № 7; № 8; № 8А; № 9;

ул. Елисавета Багряна: № 11; № 17; № 24;

ул. Иларион Драгостинов: № 41; № 43; № 44; № 45; № 46; № 47; № 48; № 49; № 50; № 52; № 53;

ул. Иван Димитров-Куклата: № 4; бл. 53; бл. 54

ул. Калиманци: № 49 вх. А; № 49 вх. Б; № 55; № 57; № 59; № 61; № 63; № 65; № 67; № 69; № 71; № 71А ; № 73; № 77; № 79; № 81; № 83;

ул. Калина Малина: № 10; № 11; № 12; № 13; № 15; № 17; № 22; № 24; № 3; № 5; № 6; № 7; № 8; № 9;

ул. Климент Денчев: № 11; № 3; № 5; № 7; № 7А; № 9;

ул. Коста Лулчев: № 25; № 27; № 31 вх. А; № 31 вх. Б; № 31 вх. В; № 52; № 58; № 58А; № 58Б; № 60, вх. А;  № 60, вх. Б;  № 60, вх. В;  № 60, вх. Г; № 60, вх. Д;  № 60, вх. Е;

ул. Л. В. Бетховен: № 12; № 2 вх. А; № 2 вх. Б; № 6 вх. А; № 6 вх. Б; № 6 вх. В;

ул. Лидице: № 16; № 16 вх. А; № 16 вх. Б; № 16 вх. В; № 18 вх. А; № 18 вх. Б; № 20 вх. А; № 20 вх. Б; № 22 вх. А; № 22 вх. Б; № 22 вх. В; № 22 вх. Г; № 23; № 25; № 27; № 47; № 45; № 31; № 29;

ул. Манастирска: № 10; № 11; № 12; № 13; № 13Б; № 14; № 15; № 16 вх. А; № 16 вх. Б; № 17; № 19 вх. А; № 19 вх. Б; № 1А; № 1Б; № 20А; №21; №21А; №22; № 23; № 25; № 25А; № 26; № 28; № 28А; № 29; № 2А; № 3; № 30; № 31; № 33; № 35; № 38; № 4; № 40; № 40 вх. Б; № 41 вх. А; № 41 вх. Б; № 41 вх. В; № 42 вх. А; № 42 вх. Б; № 42 вх. В; № 5 вх. А; № 5 вх. Б; № 50; № 52 вх. А; № 52 вх. Б; № 54; № 56; № 56А; № 58; № 58А; № 6; № 7 вх. А; № 7 вх. Б; № 8; № 8А, вх. А; № 8А, вх. Б; № 9;

ул. Никола Тесла: № 3; № 5;

ул. Николай Коперник: № 26; № 27; № 28; № 32; № 36; № 40; № 44; №48;

ул. Попова шапка: № 35; № 35А; № 37; № 37А; № 39; № 41; № 43; № 45; № 47; № 49; № 49А; № 51; № 53; № 56; № 58; № 60; № 60А; № 62; № 64; № 66; № 68; № 70А; № 72; № 74;

ул. Постоянство: № 12 вх. Е; № 14 вх. Д; № 16 вх. Г; № 18 вх. В; № 20 вх. Б; № 22 вх. А; № 65 вх. А; № 65 вх. Б; № 66 вх. А; № 66 вх. Б; № 67А; № 67Б, вх. А; № 67Б, вх. Б; № 68 вх. А; № 68 вх. Б; № 69;

ул. Проф. Георги Павлов: № 23 вх. А; № 23 вх. Б; № 23 вх. В; № 29 вх. А; № 29 вх. Б; № 35; № 37; № 39; № 41; № 43; № 45;

ул. Разлъка: № 1; № 10 вх. А; № 10 вх. Б; № 12 вх. А; № 12 вх. Б; № 3; № 5; № 6 вх. А; № 6 вх. Б; № 8;

ул. Светлоструй: № 10; № 10 вх. А; № 10 вх. Б; № 10 вх. В; № 11; № 13 вх. А; № 13 вх. Б; № 15 вх. А; № 15 вх. Б; № 17 вх. А; № 17 вх. Б; № 18; № 19 вх. А; № 19 вх. Б; № 20; № 8 вх. А; № 8 вх. Б; № 8 вх. В;

ул. Симеонов век: № 22; № 24; № 26; № 28; № 4, вх. А; № 4, вх. Б; № 4, вх. В; № 4, вх. Г; № 4, вх. Д; № 10; № 12; № 14; № 6; № 8; бл. 42, вх. А; бл. 42, вх. Б; № 20; № 1; № 10, вх. Б; № 11; № 12, вх. А; № 14; № 15; № 16; № 3; № 5; № 7; № 8; № 8А; № 9;

ул. Стефан киров: цялата улица.

ул. Хемус: № 10; № 12, вх. А; № 12, вх. Б; № 14; № 16, вх. А; № 16, вх. Б; № 18; № 23, вх. А; № 23, вх. Б; № 24; № 24А, вх. А; № 24А, вх. Б; № 25; № 26; № 27; № 28, вх. А; № 28, вх. Б; № 28, вх. В; № 29, вх. А; № 29, вх. Б; № 31; № 33, вх. А; № 33, вх. Б; № 33, вх. В; № 35; № 37, вх. А; № 37, вх. Б; № 37, вх. В; № 39; № 41; № 43; № 45; № 50; № 51, вх. А; № 51, вх. Б; № 51, вх. В; № 51, вх. Г; № 52; № 52А; № 53; № 54; № 55, вх. А; № 55, вх. Б; № 56; № 57, вх. А; № 57, вх. Б; № 57, вх. В; № 59, вх. А; № 59, вх. Б; № 59, вх. В; № 60; № 62, вх. А; № 62, вх. Б; № 62, вх. В; № 68; № 68А; № 70; № 72; № 74, вх. А; № 74, вх. Б; бл. 61, вх. А; бл. 61, вх. Б;

ул. Христо Максимов: № 19;   № 21;   № 23;   № 23А;   № 25;   № 25А;   № 26;  № 27;  № 28;  № 29;  № 30;  № 31;  № 32;  № 34;  № 35, вх. А;  № 35, вх. Б;  № 35, вх. В;  № 36;  № 38;  № 39;  № 40;  № 41;  № 42;  № 43;  № 43А;  № 44, вх. А;  № 44, вх. Б;  № 44, вх. В;  № 44, вх. Г;  № 45;  № 45А;  № 49, вх. А;  № 49, вх. Б;  № 51;  № 51А;  № 53;  № 53А;  № 55, вх. А;  № 55, вх. Б;  № 56, вх. А;  № 56, вх. Б;  № 56, вх. В;  № 56, вх. Г;  № 56, вх. Д;  № 61;  № 61А;  № 63;  № 63А;  № 64;  № 65;  № 65А;  № 66, вх. А;  № 66, вх. Б;  № 67;  № 68;  № 69;  № 70, вх. А;  № 70, вх. Б;  № 70, вх. В № 71;   № 72;   № 73;   № 74;   № 74А;   № 76;   № 76А;   № 78;   № 82;   № 84;   № 86;   № 86А;

ул. Хубавка № 10;  № 11;  № 13;  № 15;  № 6;  № 8;  № 9);

ул. Чар № 2;

 

 

 

 

4. Учители за първи клас

 • Красимира Алексиева
 • Радка Попиванова
 • Образование: висше – Магистър
 • Базови учители към СУ ”Св. Климент Охридски” специалност „Начална училищна педагогика“

5. Проекти, по които работим

 • Твоят час
 • Училищен плод
 • Училищно мляко
 • Безплатна закуска

6. Извънкласни дейности

 • Спорт
  • Лечебна физкултура (ЛФК) с квалифициран преподавател по физическа култура и спорт
  • Футбол
  • Таекуон-до
  • Плуване
  • Волейбол (след първи клас)
 • Езици 
  • Езикова школа „Престиж“
  • Интернешънъл хаус (International House)

7. Извънучилищна дейност

 • Посещения на театрални постановки, музеи и изложби
 • Участия в спортни състезания и игри.
 • Учебни екскурзии, бяло и зелено училище.
 • Организира се летен отдих на море.

8. Училището разполага с:

 • психолог
 • логопед
 • ресурсен учител

9. Празници

 • Празник на цифрите – преди коледната ваканция
 • Коледно тържество и коледен базар
 • Фестивал на мартеницата
 • Пролетно тържество и великденски базар
 • Празник на буквите –“Ние вече сме грамотни“
 • Годишно утро в първи клас – в края на учебната година