Първи клас 2018

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

НА 93 СУ „Александър Теодоров -Балан“ , както следва:

 

 1. І клас – 3 паралелки с брой места във всяка по 22 – общо 66 ученици (при необходимост броят на учениците може да бъде завишен с двама ученици в паралелка (съгласно чл.61, ал.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г. ) Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.), или :
 • І „а“ клас общообразователна паралелка – 22 ученици
 • І „б“ клас общообразователна, паралелка– 22 ученици                
 • І „в“ клас общообразователна паралелка – 22 ученици                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 1. Целодневно обучение се осигурява за всяка паралелка при достатъчен брой желаещи.

 

Какво предлагаме:

 • Учениците от първи клас са отделени на първия етаж от учениците от среден и горен курс.
 • За всеки клас е осигурено целодневно обучение  (при достатъчен брой желаещи ученици)
 • Разписание на часовете за първи клас:
Задължителна подготовка08:00 – 12:00
Обяд12:00 – 13:00
Отдих13:00 – 14:00
Подготовка по учебните предмети14:00 – 16:00
Занимания по интереси16:00 – 17:30

ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост след 17:30 ч. се сформира сборна група от ученици с дежурен учител до 18:00 ч.

1График на дейностите по приема:

Предстои.

2. Критерии:

Учениците се приемат съгласно система за прием на ученици в общинските училища на територията на столична община. За прием в първи клас за учебната 2018/2019 година, училището няма да прилага допълнителни критерии.

3. Необходими документи:

 • Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение №16 към чл.24, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
 • Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение №17 към чл.25, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

 

В  часовете по избираема учебна подготовка  се изучава:

 1. Български език и литература
 2. Математика
 3. Английски език

В допълнителни часовете  се изучават:

 1. Начална компютърна грамотност
 2. Приложни изкуства

Район на 93. СУ „Александър Теодоров-Балан“

93 СУ Ал. Теодоров-Балан

бул. Шипченски проход: № 59 вх. А; № 59 вх. Б; № 59 вх. В; № 61 вх. А; № 61 вх. Б; № 61 вх. В; № 63; № 65; № 67; № 67; № 69; № 69А; № 69А;

ж.к. Гео Милев: бл. 255 вх. А; бл. 255 вх. Б; бл. 255 вх. В; бл. 255 вх. Г; бл. 255 вх. Д;

ж.к. Христо Смирненски : № 71; бл. 62 вх. A; бл. 62 вх. Б; бл. 63 вх. А; бл. 63 вх. Б; бл. 47, вх. А;  бл. 47, вх. Б;  бл. 47, вх. В;  бл. 47, вх. Г;  бл. 47, вх. Д;  бл. 47, вх. Е;  бл. 47А;

п.к. 1111, гр. София, ж.к. Гео Милев: бл. 3, вх. А;  бл. 3, вх. Б;  бл. 3, вх. В;

ул. Андрей Николов: № 10 вх. А; № 13; № 14; № 15; № 16; № 17; № 17А; № 18; № 19; № 2 вх. Д; № 20; № 21; № 21А; № 22; № 23; № 25; № 26; № 26А; № 4 вх. Г; № 6 вх. В; № 8 вх. Б;

ул. Атанас Узунов: № 87;

ул. Благородна: № 1 вх. А; № 1 вх. Б; № 10; № 12; № 2; № 7; № 8; № 9;

ул. Българка:№ 5;

ул. Венера: № 1 вх. А; № 1 вх. Б; № 3; № 4; № 5; № 6; № 8;

ул. Ген. Сан Мартин: № 1 вх. А; № 1 вх. Б; № 1 вх. В; № 2 вх. А; № 2 вх. Б; № 6; № 7 вх. А; № 7 вх. Б; № 8 вх. А; № 8 вх. Б; № 8 вх. В;

ул. Гео Милев: № 18 вх. А; № 18 вх. Б; № 20 вх. А; № 20 вх. Б; № 20 вх. В; № 22 вх. А; № 22 вх. Б; № 23; № 24 вх. А; № 24 вх. Б; № 25; № 26 вх. А; № 26 вх. Б; № 27; № 28 вх. А; № 28 вх. Б; № 29 вх. А; № 29 вх. Б; № 30 вх. А; № 30 вх. Б; № 31 вх. А; № 31 вх. Б; № 32; № 33 вх. А; № 33 вх. Б; № 34; № 35 вх. А; № 35 вх. Б; № 36; № 37 вх. А; № 37 вх. Б; № 37А; № 38; № 39; № 40 вх. А; № 40 вх. Б; № 40 вх. В; № 40 вх. Г; № 41; № 42 вх. А; № 42 вх. Б; № 42 вх. В; № 42 вх. Г; № 43; № 44; № 45; № 47; № 47А; № 49 вх. А; № 49 вх. Б; № 49 вх. В; № 49А; № 51; № 53; № 55; № 57; № 59; № 61; № 63; № 65; № 67; № 69; № 112, вх. А;  № 112, вх. Б;  № 112А;  № 114; № 116, вх. А;  № 116, вх. Б;  № 116А, вх. А;  № 116А, вх. Б;  № 116Б, вх. А; № 116Б, вх. Б; № 116Б, вх. В; № 116Б, вх. Г; № 116Б, вх. Д;

ул. Горазд: № 15; № 15А; № 16; № 16; № 16А; № 17; № 17А; № 18

ул. Едисон: № 10; № 11; № 12; № 12А; № 13; № 14 вх. А; № 14 вх. Б; № 15 вх. А; № 15 вх. Б; № 15 вх. В; № 16; № 17 вх. А; № 17 вх. Б; № 18; № 21; № 22; № 23; № 24; № 26; № 26А; № 27; № 28; № 29; № 30; № 31; № 32; № 33; № 33А; № 34; № 35; № 36; № 37; № 38 вх. А; № 38 вх. Б; № 39; № 4; № 41; № 43; № 44; № 46; № 46А; № 47 вх. А; № 47 вх. Б; № 48; № 5; № 50; № 6; № 7; № 8; № 8А; № 9;

ул. Елисавета Багряна: № 11; № 17; № 24;

ул. Иларион Драгостинов: № 41; № 43; № 44; № 45; № 46; № 47; № 48; № 49; № 50; № 52; № 53;

ул. Иван Димитров-Куклата: № 4; бл. 53; бл. 54

ул. Калиманци: № 49 вх. А; № 49 вх. Б; № 55; № 57; № 59; № 61; № 63; № 65; № 67; № 69; № 71; № 71А ; № 73; № 77; № 79; № 81; № 83;

ул. Калина Малина: № 10; № 11; № 12; № 13; № 15; № 17; № 22; № 24; № 3; № 5; № 6; № 7; № 8; № 9;

ул. Климент Денчев: № 11; № 3; № 5; № 7; № 7А; № 9;

ул. Коста Лулчев: № 25; № 27; № 31 вх. А; № 31 вх. Б; № 31 вх. В; № 52; № 58; № 58А; № 58Б; № 60, вх. А;  № 60, вх. Б;  № 60, вх. В;  № 60, вх. Г; № 60, вх. Д;  № 60, вх. Е;

ул. Л. В. Бетховен: № 12; № 2 вх. А; № 2 вх. Б; № 6 вх. А; № 6 вх. Б; № 6 вх. В;

ул. Лидице: № 16; № 16 вх. А; № 16 вх. Б; № 16 вх. В; № 18 вх. А; № 18 вх. Б; № 20 вх. А; № 20 вх. Б; № 22 вх. А; № 22 вх. Б; № 22 вх. В; № 22 вх. Г; № 23; № 25; № 27; № 47; № 45; № 31; № 29;

ул. Манастирска: № 10; № 11; № 12; № 13; № 13Б; № 14; № 15; № 16 вх. А; № 16 вх. Б; № 17; № 19 вх. А; № 19 вх. Б; № 1А; № 1Б; № 20А; №21; №21А; №22; № 23; № 25; № 25А; № 26; № 28; № 28А; № 29; № 2А; № 3; № 30; № 31; № 33; № 35; № 38; № 4; № 40; № 40 вх. Б; № 41 вх. А; № 41 вх. Б; № 41 вх. В; № 42 вх. А; № 42 вх. Б; № 42 вх. В; № 5 вх. А; № 5 вх. Б; № 50; № 52 вх. А; № 52 вх. Б; № 54; № 56; № 56А; № 58; № 58А; № 6; № 7 вх. А; № 7 вх. Б; № 8; № 8А, вх. А; № 8А, вх. Б; № 9;

ул. Никола Тесла: № 3; № 5;

ул. Николай Коперник: № 26; № 27; № 28; № 32; № 36; № 40; № 44; №48;

ул. Попова шапка: № 35; № 35А; № 37; № 37А; № 39; № 41; № 43; № 45; № 47; № 49; № 49А; № 51; № 53; № 56; № 58; № 60; № 60А; № 62; № 64; № 66; № 68; № 70А; № 72; № 74;

ул. Постоянство: № 12 вх. Е; № 14 вх. Д; № 16 вх. Г; № 18 вх. В; № 20 вх. Б; № 22 вх. А; № 65 вх. А; № 65 вх. Б; № 66 вх. А; № 66 вх. Б; № 67А; № 67Б, вх. А; № 67Б, вх. Б; № 68 вх. А; № 68 вх. Б; № 69;

ул. Проф. Георги Павлов: № 23 вх. А; № 23 вх. Б; № 23 вх. В; № 29 вх. А; № 29 вх. Б; № 35; № 37; № 39; № 41; № 43; № 45;

ул. Разлъка: № 1; № 10 вх. А; № 10 вх. Б; № 12 вх. А; № 12 вх. Б; № 3; № 5; № 6 вх. А; № 6 вх. Б; № 8;

ул. Светлоструй: № 10; № 10 вх. А; № 10 вх. Б; № 10 вх. В; № 11; № 13 вх. А; № 13 вх. Б; № 15 вх. А; № 15 вх. Б; № 17 вх. А; № 17 вх. Б; № 18; № 19 вх. А; № 19 вх. Б; № 20; № 8 вх. А; № 8 вх. Б; № 8 вх. В;

ул. Симеонов век: № 22; № 24; № 26; № 28; № 4, вх. А; № 4, вх. Б; № 4, вх. В; № 4, вх. Г; № 4, вх. Д; № 10; № 12; № 14; № 6; № 8; бл. 42, вх. А; бл. 42, вх. Б; № 20; № 1; № 10, вх. Б; № 11; № 12, вх. А; № 14; № 15; № 16; № 3; № 5; № 7; № 8; № 8А; № 9;

ул. Стефан киров: цялата улица.

ул. Хемус: № 10; № 12, вх. А; № 12, вх. Б; № 14; № 16, вх. А; № 16, вх. Б; № 18; № 23, вх. А; № 23, вх. Б; № 24; № 24А, вх. А; № 24А, вх. Б; № 25; № 26; № 27; № 28, вх. А; № 28, вх. Б; № 28, вх. В; № 29, вх. А; № 29, вх. Б; № 31; № 33, вх. А; № 33, вх. Б; № 33, вх. В; № 35; № 37, вх. А; № 37, вх. Б; № 37, вх. В; № 39; № 41; № 43; № 45; № 50; № 51, вх. А; № 51, вх. Б; № 51, вх. В; № 51, вх. Г; № 52; № 52А; № 53; № 54; № 55, вх. А; № 55, вх. Б; № 56; № 57, вх. А; № 57, вх. Б; № 57, вх. В; № 59, вх. А; № 59, вх. Б; № 59, вх. В; № 60; № 62, вх. А; № 62, вх. Б; № 62, вх. В; № 68; № 68А; № 70; № 72; № 74, вх. А; № 74, вх. Б; бл. 61, вх. А; бл. 61, вх. Б;

ул. Христо Максимов: № 19;   № 21;   № 23;   № 23А;   № 25;   № 25А;   № 26;  № 27;  № 28;  № 29;  № 30;  № 31;  № 32;  № 34;  № 35, вх. А;  № 35, вх. Б;  № 35, вх. В;  № 36;  № 38;  № 39;  № 40;  № 41;  № 42;  № 43;  № 43А;  № 44, вх. А;  № 44, вх. Б;  № 44, вх. В;  № 44, вх. Г;  № 45;  № 45А;  № 49, вх. А;  № 49, вх. Б;  № 51;  № 51А;  № 53;  № 53А;  № 55, вх. А;  № 55, вх. Б;  № 56, вх. А;  № 56, вх. Б;  № 56, вх. В;  № 56, вх. Г;  № 56, вх. Д;  № 61;  № 61А;  № 63;  № 63А;  № 64;  № 65;  № 65А;  № 66, вх. А;  № 66, вх. Б;  № 67;  № 68;  № 69;  № 70, вх. А;  № 70, вх. Б;  № 70, вх. В № 71;   № 72;   № 73;   № 74;   № 74А;   № 76;   № 76А;   № 78;   № 82;   № 84;   № 86;   № 86А;

ул. Хубавка № 10;  № 11;  № 13;  № 15;  № 6;  № 8;  № 9);

ул. Чар № 2;

 

 

 

 

4. Учители за първи клас

 • Красимира Алексиева
 • Радка Попиванова
 • Образование: висше – Магистър
 • Базови учители към СУ ”Св. Климент Охридски” специалност „Начална училищна педагогика“

5. Проекти, по които работим

 • Твоят час
 • Училищен плод
 • Училищно мляко
 • Безплатна закуска

6. Извънкласни дейности

 • Спорт
  • Лечебна физкултура (ЛФК) с квалифициран преподавател по физическа култура и спорт
  • Футбол
  • Таекуон-до
  • Плуване
  • Волейбол (след първи клас)
 • Езици 
  • Езикова школа „Престиж“
  • Интернешънъл хаус (International House)

7. Извънучилищна дейност

 • Посещения на театрални постановки, музеи и изложби
 • Участия в спортни състезания и игри.
 • Учебни екскурзии, бяло и зелено училище.
 • Организира се летен отдих на море.

8. Училището разполага с:

 • психолог
 • логопед
 • ресурсен учител

9. Празници

 • Празник на цифрите – преди коледната ваканция
 • Коледно тържество и коледен базар
 • Фестивал на мартеницата
 • Пролетно тържество и великденски базар
 • Празник на буквите –“Ние вече сме грамотни“
 • Годишно утро в първи клас – в края на учебната година

Foot work

Учениците от първи клас са отделени на първия етаж от учениците от среден и горен курс.

Heart rate

За всеки клас е осигурено целодневно обучение (при достатъчен брой желаещи ученици)

Weight lifting

By slowly raising the weight bar, we are able to built muscles safely.

Featured Classes

Strength & stamina

In FitFlex’s Strength and Stamina class, we will delve deep into building the fittest body you can. The class aims to not only shape you up, but also instruct and inform you in the right methods to do weightlifting and working out.

Flexibility postures

Learn how to maintain a comfortable and healthy posture, with our comprehensive class that goes through the most popular Yoga and Pilates postures. These postures are gears to make your body more flexibile and agile.

achieving your goals

Getting in shape forces you to face your biggest challenges, and sticking to a regular routine for a long period of time. This class will make sure you know how to focus on the right exercises and workouts to reach your goals. 

What Our Custumers say

I've managed to stay with FitFlex 3 times a week, for over 6 months now, and I owe it all to the classes that make you fall in love with the process.

Lizzie Thompson

I was introduced to FitFlex many years ago, twenty pounds ago in fact. I see a huge benefit with their combination of workout and goal setting.

Emma Velasquez

Choose Your PLAN

Pick a program that best fits your schedule and goals. All plans offer a full money back guarantee.

Starter

$29

/month

Open Gym

Gymnastics

CrossFit

Yoga

Personal Trainer

Basic

$49

/month

Open Gym

Gymnastics

CrossFit

Yoga

Personal Trainer

Pro

$99

/month

Open Gym

Gymnastics

CrossFit

Yoga

Personal Trainer