Нашият екип

Списък на педагогическия и административен състав на 93.СУ за
учебната 2019/2020 година

 

Ръководство

Евдокия Георгиева Гергова

Евдокия Георгиева Гергова

Директор

тел.: 02/872 07 60 тел.: 088 4801 514

Сашка Иванова Цветанова

Сашка Иванова Цветанова

Заместник директор УД, учител по История и цивилизация

Администрация

Тодорка Георгиева

Тодорка Георгиева

Счетоводител

02/8722120

Анета Георгиева

Анета Георгиева

ЗАТС

02/8722120

Емануела Атанасова

Емануела Атанасова

Секретар

02/8722120

Татаня Ангелова

Татаня Ангелова

Домакин

02/8722120

Педагогически екип

Деница Георгиева Каприева

Деница Георгиева Каприева

Психолог
Цветана Цветкова Попова

Цветана Цветкова Попова

Ресурсен учител

Подготвителна група и начален курс

Емилия Цолова

Емилия Цолова

Учител ЦДО, възпитател
Кирил Николов

Кирил Николов

Учител ЦДО
Елена Пенкова

Елена Пенкова

Старши начален учител
Красимира Алексиева

Красимира Алексиева

Старши начален учител
Жана Стоянова

Жана Стоянова

Старши начален учител
Радка Попиванова

Радка Попиванова

Старши учител ЦДО
Диана Ценова

Диана Ценова

Старши учител Подготвителен клас
Мариана Коева

Мариана Коева

Старши учител Подготвителен клас
Рада Бойчева Бостанджиева–

Рада Бойчева Бостанджиева–

Старши учител ЦДО
Матина Иванова Бачева

Матина Иванова Бачева

Учител ЦДО
Добринка Атанасова Савова

Добринка Атанасова Савова

Начален учител
Мария Иванова Хаджоолу – Николова

Мария Иванова Хаджоолу – Николова

Старши начален учител

Среден и горен курс

Антоанета Гетова

Антоанета Гетова

Старши учител по физическа култура и спорт

Sample Description

Вежен Неделчев

Вежен Неделчев

Старши учител по физическа култура и спорт

Sample Description

Боряна Гълъбова

Боряна Гълъбова

Старши учител по история и цивилизация

Sample Description

Боян Бойчев

Боян Бойчев

Старши учител по български език и литература
Веска Йолдова

Веска Йолдова

Старши учител по български език и литература
Галина Иванова

Галина Иванова

Старши учител по български език и литература
Мирослава Савова

Мирослава Савова

Старши учител по физика и астрономия
Илияна Петрова Илиева – Везирска

Илияна Петрова Илиева – Везирска

Старши учител по математика
Цвета Николова

Цвета Николова

Старши учител по английски език
Надка Филипова

Надка Филипова

Старши учител по биология и ЗО; Химия и ООС
Иван Емилов Савов

Иван Емилов Савов

Външен лектор
Ясен Михайлов Вакашински

Ясен Михайлов Вакашински

Външен лектор

 

Последна промяна 09.07.2019 г.