Нашият екип

Педагогически и административен състав на 93.СУ за учебната 2019/2020 година

*
Всеотдайни учители и служители
~
Успешни ученици
*
Текущи ученици
* Данни към месец януари, 2020 г.
РЪКОВОДСТВО

Евдокия Гергова

Директор,
учител по История и цивилизация

director@93sou.com
02/ 8720760

Емануела Атанасова

заместник ДИРЕКТОР
АСД

emi@93sou.com
                                     02/8722120

Надка Филипова

Заместник директор, учебна дейност, учител по биология и ЗО, Химия и ООС

n.filipova@93sou.com
0889366077
АДМИНИСТРАЦИЯ​

Татяна Ангелова

Домакин

t.angelova@93sou.com
02/8722120

Анета Георгиева

ЗАТС

ani@93sou.com

Тодорка Георгиева

Счетоводител

dora@93sou.com
02/8722120
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

Деница Каприева

Психолог

d.kaprieva@93sou.com

Цветана Попова

Ресурсен учител

c.popova@93sou.com

С академичната си подготовка и със своя професионализъм преподавателите на 93. СУ са личности с нестандартно мислене и силна гражданска позиция!

Подготвителна група и начален курс​

Емилия Цолова

Учител ЦДО, възпитател

e.colova@93sou.com

Кирил Николов

Учител ЦДО

k.nikolov@93sou.com

Елена Пенкова

Старши начален учител

e.penkova@93sou.com

Красимира Алексиева

Старши начален учител

k.aleksieva@93sou.com

Жана Стоянова

Старши начален учител

j.stoianova@93sou.com

Радка Попиванова

Старши учител ЦДО

r.popivanova@93sou.com

Диана Ценова

Старши учител Подготвителен клас

d.cenova@93sou.com

Мариана Коева

Старши учител Подготвителен клас

m.koeva@93sou.com

Рада Бостанджиева

Старши учител ЦДО

r.bostanjieva@93sou.com

Добринка Савова

Начален учител

d.savova@93sou.com

Мария Николова

Старши начален учител

m.nikolova@93sou.com

Матина Бачева

Учител ЦДО

m.bacheva@93sou.com

Среден и горен курс

Антоанета Гетова

Старши учител по физическа култура и спорт

a.getova@93sou.com

Вежен Неделчев

Старши учител по физическа култура и спорт

v.nedelchev@93sou.com

Боряна Гълъбова

Старши учител по история и цивилизация

b.galabova@93sou.com

Боян Бойчев

Старши учител по български език и литература

b.boichev@93sou.com

Веска Йолдова

Старши учител по български език и литература

v.yoldova@93sou.com

Галина Иванова

Старши учител по български език и литература

g.ivanova@93sou.com

Мирослава Савова

Старши учител по физика и астрономия

m.savova@93sou.com

Илияна Илиева-Везирска

Старши учител по математика

i.vezirska@93sou.com

Цвета Николова

Старши учител по английски език

c.nikolova@93sou.com

Ясен Вакашински

Външен лектор

i.savov@93sou.com

Последна промяна 09.07.2019 г.