Класни ръководители

КЛАС КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ПГ 5 год. Мариана Коева
ПГ 6 год. Диана Ценова
I А КЛАС Добринка Савова
I Б КЛАС Мария Николова
II А КЛАС Антоанета Тасева
II Б КЛАС Малина Петкова
III А КЛАС Красимира Алексиева
IV А КЛАС Елена Бойчева
IV Б КЛАС Жана Стоянова
V А КЛАС Надка Филипова
VII А КЛАС Веска Йолдова
VIII А КЛАС Цвета Николова
IX А КЛАС Мирослава Савова
X А КЛАС Боян Бойчев
XI А КЛАС Рада Бостанджиева
XI Б КЛАС Антоанета Гетова
XII А КЛАС Галина Иванова