Стипендии

От месец май 2013 г. се въведе нов начин за отпускане на стипендии.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ

ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ