ПРИЕМ 2019 

Единственото училище в България, с одобрени учебни планове и преподаватели от Академията на МВР и Софийски университет „Св. Климент Охридски.

Първи клас

Щракнете върху бутона „Редактиране“, за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Пети клас

Щракнете върху бутона „Редактиране“, за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Осми клас

Щракнете върху бутона „Редактиране“, за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ДИСЦИПЛИНА
"Дисциплина да направиш това, кото не искаш, точно когато не ти се прави."

Ние вярваме, че основен компонент на успеха е дисциплината.

В нашето училище, чрез позитивна мотивация и методи се поощрява добрата дисциплина, което гарантира отличнирезултати от учебния процес.

Предстои старта на иновативен проект за поощряване на дисциплината и повишаване интереса към учебния материал у учениците.

Мисията

Мисията на педагогическия колектив на училището е да подготвя силни, успешни и съзидателни личности, да им вдъхва сила, с която те да стигнат звездите.

Визията

Визията ни е синтезирана в мистълта на Плутарх: "Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален".

Целите

Нашите цели са повишаване качеството на образование в училище чрез подобряване на дисциплината и фокусиране вниманието на учениците върху ангажиращи дейности.

Подкрепа

Ние подкрепяме иновативното мислене и креативността, насърчаваме трудолюбието и състезателния дух

Всеотдайни учители
Успешни ученици
Текущи ученици

Нашият екип

С академичната си подготовка и със своя професионализъм преподавателите на 93. СУ са личности с нестандартно мислене и силна гражданска позиция!